Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Za głośno? Co jest za głośne? Tylko cisza. Cisza, w której się człowiek rozpada jak w próżni.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted byakwardtakieniewaznecytatyEtienpiehuseternaljourneyend-of-sorrowdotknijjedriqdooomiiinlaparisiennetoolonglovely-wildnessohmydeerxmissingxiwannatobelovedbyurimacoldwaterlaennah
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted byakwardadurowecytatycappaquepiehusEtienottakgobyiirritabilitypodkreslajmnieclementiinesmyinstantneedMerrry982708laparisiennecannelllekotficahardbitchpatsssywszystkodupaohmydeerbrokeninsidekomplikacjamy-world-my-spacevalardohaeristoniewszystko2708likearollingstonemagdanestorzzuuoojobiladylenaplugssrimaiga-xvlhoneybunnyspirit-of-adventuresweaterweathernicdostraceniaLaCamisaNegranicdostraceniayeanneinspirations
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viafearoflove fearoflove
0974 3e5b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabarock barock
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
4572 4f40
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viascorpix scorpix
5664 6564 500
Reposted fromnaelienn naelienn viascorpix scorpix
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8387 1bb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
3207 d65f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viascorpix scorpix
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viascorpix scorpix
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viascorpix scorpix
Reposted fromihonorata ihonorata viascorpix scorpix
2156 f2f6 500
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaimpreska impreska
8164 8af0 500
Reposted frommslexi mslexi viamefir mefir
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viadiedrunk diedrunk
0765 0030
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl