Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio vialexxie lexxie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaitjen itjen
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viaitjen itjen
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaitjen itjen
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viaitjen itjen
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaitjen itjen
0425 cefc 1000
Reposted fromzelbekon zelbekon vialexxie lexxie
5539 d78a 1000
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax vialexxie lexxie
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta vialexxie lexxie
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viabe-awesome-today be-awesome-today

March 03 2017

8306 d1c9
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialexxie lexxie

February 23 2017

3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
3146 935e 1000
Reposted fromerial erial viasarkastyczna sarkastyczna
6538 78df
Reposted fromdropsbox dropsbox viasarkastyczna sarkastyczna
4531 dc49 1000
Reposted fromtwice twice viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl