Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viasarkastyczna sarkastyczna
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
1786 8244
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
5252 d257
Reposted fromikari ikari viasarkastyczna sarkastyczna
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viakeeplooking keeplooking
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viafearoflove fearoflove
3916 2eba
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viafearoflove fearoflove
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viakeeplooking keeplooking
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
4562 9e9f
Reposted fromyouuung youuung viakeeplooking keeplooking
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viakeeplooking keeplooking
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viafeatherr featherr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl