Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Kobiety zawsze czują się gorsze. Kobiecie zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukała problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może cię bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
1542 b2f7 1000
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialittle-things little-things
0200 6e9a 1000
Reposted frombrumous brumous vialittle-things little-things

September 10 2017

2989 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarock barock
0308 7899
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viascorpix scorpix
0912 fd87
Reposted frombrandnude brandnude viascorpix scorpix
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viascorpix scorpix
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaitjen itjen
3919 54de
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaitjen itjen

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaitjen itjen
6360 35a9 1000
Reposted fromczarnybez czarnybez viaitjen itjen
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viamarkotna markotna
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viamarkotna markotna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl