Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

5307 7e9a
Reposted frompiehus piehus viabarszczowa barszczowa
Sponsored post
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
3473 a7ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
5293 8795 1000
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaaromatycznie aromatycznie
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaromatycznie aromatycznie
Reposted fromSilentRule SilentRule viabarszczowa barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viazabka zabka
Reposted fromFlau Flau viabarszczowa barszczowa
7212 a5f7 1000
Reposted frompolishzupe polishzupe viascorpix scorpix
6635 72c9
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viascorpix scorpix
3239 520b
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viabarszczowa barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
Reposted frompanimruk panimruk
Wiem teraz, co to znaczy upaść na dno. Wiem, że od tego się nie umiera. Wiem, że możemy znieść więcej, niż nam się wydaje.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...