Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

8185 fb20
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viazabka zabka
Sponsored post
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viamuskaan muskaan
8492 470b
Reposted fromamphetamine amphetamine viapanimruk panimruk

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted frombluuu bluuu viakatkad katkad
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viakatkad katkad
3683 2ba4
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
1179 c2c5 1000
Reposted from0 0 viapanimruk panimruk

July 04 2019

6596 7747

swands:

Selene

Albert Aublet / Jules Louis Machard

Reposted fromfagshionista fagshionista viascorpix scorpix
7571 75a0
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
6633 4886
9687 b91e
Reposted fromsosna sosna viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...