Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

7212 a5f7 1000
Reposted frompolishzupe polishzupe viascorpix scorpix
6635 72c9
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viascorpix scorpix
Sponsored post
3239 520b
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viabarszczowa barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
Reposted frompanimruk panimruk
Wiem teraz, co to znaczy upaść na dno. Wiem, że od tego się nie umiera. Wiem, że możemy znieść więcej, niż nam się wydaje.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
1520 94f3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
4727 3b83
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
3936 79a9
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
3351 a3e8
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
9638 78ce
Reposted fromSilentRule SilentRule viascorpix scorpix
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viabarszczowa barszczowa
0281 2372
Reposted frompolishzupe polishzupe viabarszczowa barszczowa
1464 5627
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaromatycznie aromatycznie
3187 cfe5 1000
"1831. Emilia Plater ścina włosy, przebiera się w męski stój i wykazuje się bohaterstwem podczas powstania listopadowego.
1918. Grażyna Lipińska bierze udział w I i II Wojnie Światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu śląskim, bitwie warszawskiej, kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim.
1963. Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie.
1982. Podczas oblężenia Bejrutu, Matka Teresa przeszła przez strefę ognia żeby dotrzeć do zniszczonego szpitala i ewakuować 37 dzieci, będących pacjentami szpitala.
2020. Natalia Siwiec wrzuca na insta fotkę nóg z nieporobionymi paznokciami, a docierająca do setek tysięcy odbiorców influenserka mamaginekolog składa jej hołd i wychwala jej heroizm.  
Co poszło nie tak ze światem?"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...